Releasy i samarbete med Högskolan Dalarna

Under senhösten 2013 påbörjades ett projekt där man tittar på det arbete som utförs med kundtjänst över sociala medier inom Releasy. Projektet leds av Operation Manager Niklas Wangson, med syfte att kvalitetssäkra och utveckla produkten på ett innovativt sätt, för att möta det ökade behovet som idag finns på marknaden kring ett strategiskt arbete med sociala medier.

Produktägare Michaela Wallin, fil. kand i mediekommunikationsvetenskap har sedan dess arbetat med att utveckla produkten, undersökt marknadens mediebevakningsleverantörer och sett över den efterfrågan som idag finns från företag kring hur man kan utveckla produkten för att möta det växande kommunikationsflödet som finns på nätet.

Under gårdagen påbörjades ett samarbete med Högskolan Dalarnas reklamstudenter, där Michaela var och föreläste om produkten och framtidsvisionerna kring denna – och studenterna har påbörjat ett 5 veckors projektarbete där man med strategiskt tänkande ska fördjupa sig i de olika delar av marknaden som produkten involverar. Allt från en ideproduktion kring konkurrensanalyser, marknadsanalyser och strategibyggande till undersökningar av slutkundernas upplevelse av kundtjänst över den sociala arenan presenterades – och studenterna ska nu i 5 grupper fördjupa sig i frågorna, för att under slutet av Februari presentera sina projekt.

På plats under presentationen deltog även Johan Frodell, VD samt Niklas Wangson, Operation Manager – för att höra kring studenternas synpunkter och vinklar på frågorna.

”Jag kände av ett skönt engagemang och en marknadshunger hos studenterna” säger Michaela, och förklarar vidare:

- Det är oerhört roligt att några år efter min egen examen på samma Högskola och samma program - få delta och driva ett sådant här innovativt projekt, och att få involvera studenterna i detta. Jag tror det är väldigt givande för dom att få ett faktiskt konkret projekt att arbeta med, och dom får en bra försmak och inblick i den verklighet som kommer att möta dom efter deras egen examen. Vi tittar även på kompensationsmöjligheter till studenterna, med lite bonus för ”Bästa projekt” och liknande, för att sporra ännu lite mer. Självklart håller vi också ögonen öppna efter talanger som skulle kunna platsa hos oss i framtiden.

Jobbar du redan på Releasy Customer Management?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@releasy.se
  • Annette Gren
  • Björn Olsson
  • Bojan Antolin
  • Camilla Bäckelin
  • Christina Boge
  • Christoffer Andersson
  • Daniel Engdahl
  • Emma Sjöqvist
  • Frans Claesson
  • Haris Sumic
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor