Omorganisation mot ett närmare ledarskap

Under hela år 2013 arbetade vi med en omorganisation inom företaget. En omorganisation som med ett närmare ledarskap och tätare personalkontakt skulle visa sig vara nyckeln till ett effektivare och lönsammare arbetsflöde. Genom att tillsätta den nya rollen teamleader skapades ett närmare personalarbete med större möjlighet till individuell coachning och utveckling för medarbetarna.

Samtidigt pågår ett löpande arbete med effektivisering av alla interna processer där vi satsat på ett utvecklat och mer användarvänligt intranät, ett nytt bemanningssystem, tillsättandet av en Operation Manager, fler realtidsstyrare och en mer träffsäkert uppföljningsverktyg. Nu när året gått oss förbi kan vi bara se det på ett sätt. Vi har hittat helt rätt på banan.

Att arbeta med förbättring är att arbeta med en villighet inför förändring. Det handlar om att centralt kunna stanna upp och fördjupa sig i värdeflöden och processer och våga ifrågasätta om man verkligen arbetar mot rätt mål och rätt fokus. Det är ett stimulerande och kreativt arbetsflöde om man är öppen inför det.”, säger Michaela Wallin, Produktspecialist med fokus på samtalskvalité på Borlängekontoret.
Personligen arbetar jag i mina samtalscoachningar med inspiration av LEAN-modellen, där jag fokuserar på tre egentliga punkter: Respekt för den enskilda människan, ständig utveckling och helhetssyn. När jag utbildar och coachar i samtalskvalité försöker jag alltid skapa dialog med medarbetarna. För mig är medarbetarnas egna reflektioner oerhört viktiga. Mitt arbete är lika mycket att leverera goda resultat mot kund som att arbeta för att skapa ett gemensamt engagemang inför arbetsuppgifterna inom gruppen. Jag vet inte vilken av delarna som innebär mest jobb, men bådadera ger utrymme för mycket reflektion, mycket dialog och en stor kreativitet.” Utvecklar Michaela vidare.

Medarbetarnas reaktioner på en närmare och tätare samtalscoachning är naturligtvis lika individuell som alla medarbetare själva är. Känslorna kan vara allt mellan rädsla och tvivel till glädje och engagemang. En medarbetare i Borlänge uttrycker känslan inför samtalscoachningen;

- Jag kan tycka att det känns lite småläskigt att ha medlyssning precis när jag ska svara, men sen glömmer jag av det så fort samtalet kommer igång. Coachningen är oerhört värdefull, och man får bra konstruktiv kritik. Det som jag gör mindre bra, påpekas på ett sätt som inte känns som nedtryckande, utan som förbättrande. Det är också väldigt bra att få det i skrift, samt att man får exempel på användbara fraser att använda istället. Jag upplever att allt sker i en positiv anda, inte för att trycka ner och knäcka.

Jobbar du redan på Releasy Customer Management?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@releasy.se
  • Annette Gren
  • Björn Olsson
  • Bojan Antolin
  • Camilla Bäckelin
  • Christina Boge
  • Christoffer Andersson
  • Daniel Engdahl
  • Emma Sjöqvist
  • Frans Claesson
  • Haris Sumic
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor