Outbound/Försäljning - En verksamhet med många nyanser

Outbound – ”Jag kan!”

Det är med stolthet vi bedriver vår outboundverksamhet. Att kunna hjälpa våra kunder med deras försäljning, att kunna nå ut med mervärde och leverera skräddarsydda erbjudanden till både direkta och potentiella slutkunder. Det är ett stimulerande arbete för våra medarbetare – som emellertid är tufft och utmanande, men som i nästan samtliga fall ger en utdelning i form av känslan av att ”Jag kan!”. En känsla vi älskar att kunna bidra med till våra medarbetare.

Abraham Maslow, en Amerikansk Psykolog som var aktiv på 40-talet presenterade i en artikel något som idag refereras till som ”Behovstrappan”. I korta termer handlade hans studie om en förklaringsmodell kring hur människan prioriterar sina behov i livet. Man utgår från de mer basala saker så som de fysiologiska behoven, tryggheten, kärleken och känslan av samhörighet och kärlek. Därefter kommer de punkter som gör sig relevanta här. Självkänsla och behov av självförverkligande.

Vi tror att ingenting stimulerar detta så som den möjlighet att sätta mål och uppnå dem. Att ta sig igenom rädslor och hinder och finna hur man utvecklas, både i personlighet och kunskap. Och med den coachning vi arbetar med inom företaget ger vi medarbetarna möjligheten till just detta, skräddarsytt efter gemene man och den punkt man startar på. Vissa kommer in till oss med flera års erfarenhet av försäljning medan andra kommer in helt nya. Man sätter målen på individuell basis, och man uppnår också sina mål på individuell basis.

När det sedan kommer till försäljningsmetoden som sådan finns många skräckexempel ute på vift. En del företag väljer att arbeta utan egentliga affärsetiska principer, och man kan läsa sig full av olika stämningsvarianter som skett på grund av detta. Vi är därför väldigt stolta över att vara medlemmar i Kontakta - en bransch och intresseförening som arbetar med bland annat detta med vilka principer, lagar och regler som måste finnas som stöd och grund i arbetet med kundkontakt och försäljning. Via Kontakta har vi därmed en god grund och ett bra stöd i deras fullständiga ramverk som reglerar de affäretiska frågorna. Det är ett regelverk som Kontakta i samråd med Swedish Direkt Marketing Association (SWEDMA) har antagit. De etiska reglerna utgår då från gällande lagstiftning och beskriver god sed för hur kundkontakter via telefonförsäljning och telemarketing ska hanteras.

Om man är mer nyfiken på hur detta regelverk ser ut, surfa gärna in på www.kontakta.se och läs om denna förening och deras arbete med detta.

Jobbar du redan på Releasy Customer Management?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@releasy.se
  • Annette Gren
  • Björn Olsson
  • Bojan Antolin
  • Camilla Bäckelin
  • Christina Boge
  • Christoffer Andersson
  • Daniel Engdahl
  • Emma Sjöqvist
  • Frans Claesson
  • Haris Sumic
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor